MAMY W FARZE DWÓCH NOWYCH MINISTRANTÓW

Mamy w Farze dwóch nowych ministrantów: Filip i Ksawery.
Kilku kandydatów niebawem też do nich dołączy.
Na nowych kandydatów czekamy...

Bogu niech będą dzięki za naszą WSPÓLNOTĘ MINISTRANCKĄ - to ponad 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży - chłopców szczególnie kochających Ołtarz Chrystusowy.