ROZPOCZYNAMY WIELKI POST 2023

Fara bez kwiatów, ale pełna znaków, które zapraszają do tego, by podjąć drogę nawrócenia...

Fara pełna Bożej Łaski, z którą trzeba wejść we współpracę...

Fara od rana w Środę Popielcową pełna ludzi, którzy bez ociągania rozpoczynają Wielki Post!

Mszę święte z posypaniem głów popiołem jeszcze o 16.00, 18.00 i o 20.00. W Olszynie o 15.30.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Łk 21, 36.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Z modlitwą i błogosławieństwem +
Wasi Duszpasterze

PS. Dziękujemy Paniom, które przygotowały wspaniałą dekorację kościoła.