SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA

To co wydarzyło się w niedzielę, 26 maja 2024 roku w ostrzeszowskiej Farze przekracza wyobraźnię... Pretekstem do modlitwy i spotkania w radości był Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. Proboszcza Leszka Szkopka.
Parafianie - bez najmniejszego udziału Jubilata - przygotowali wszystko, by Bogu wyrazić wdzięczność i wyśpiewać uwielbienie za Kapłaństwo, za Eucharystię, za Kościół...
DRODZY MOI PARAFIANIE - DZIĘKUJĘ!!!
Dziękuję tym, którzy zgotowali tę piękną uroczystość i tym, którzy skorzystali z zaproszenia...
DZIĘKUJĘ ZA MODLITWĘ - DALEJ O NIĄ PROSZĘ - I SAM W WASZEJ INTENCJI MODLITWĘ OBIECUJĘ

Fot. Dorota Owczarczak - dziękuję!