MISJE W FARZE - CZWARTEK - DZIEŃ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM

Za nami czwartek w czasie MISJI ŚWIĘTYCH. Dzień opowiedzenia się za Chrystusem... Dzień modlitwy różańcowej (jak co dzień) dzień modlitwy w Godzinie Miłosierdzia - jak zawsze w Farze i dziś także przy kapliczce na Pustkowiu Południe - pozdrawiamy uczestników spotkania: była modlitwa i część przy stole - miło...
To był dzień odwiedzin Chorych w domach - pozdrawiamy wszystkich...
Wielu ludzi przychodzi na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU... i te róże u Matki - przepiękne!!!

Zapraszamy na jutro...